วัสดุสังเคราะห์สำหรับงานบ่อเก็บน้ำ และระบบระบายน้ำ

แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ Enviromat

สำหรับการป้องกันการซึมผ่านของของเหลว

แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ Enviromat สำหรับการป้องกันการซึมผ่านของของเหลว 

ผลิตจากแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดไม่ถักทอโพลีพร๊อพพีลีน 100% และผงเบนโทไนท์ธรรมชาติชนิดพิเศษและแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดถักทอขึ้นรูปเป็นแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ หรือ GCL ด้วยกรรมวิธีเข็มบดอัดจึงสามารถรับแรงเฉือนได้ดีในแนวระนาบแผ่นและป้องกันการซึมของผงเบนโทไนท์เมื่อถูกน้ำหนักกดทับ และสามารถอุดตัวรอยรั่วด้วยตัวผงเบนโทไนท์เอง พร้อมทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

ประเภทการติดตั้ง : 

  • แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ GCL ใช้ในงานก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ  
  • แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ GCL ใช้ในงานป้องกันการซึมผ่านของเหลวในบ่อฝังกลบขยะ
  • แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ GCL ใช้ในงานระบบรองด้านใต้แทงค์น้ำมันป้องกันการซึมผ่านของน้ำมันลงสู่ดิน
  • แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ GCL ใช้ในงานจัดสวนและก่อสร้างสระน้ำ

 

ภาพผลงานการติดตั้ง : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 59,292