ท่อระบายน้ำนีโอเดรน Neo drain

ท่อนีโอเดรน (NEODRAIN) 

 ท่อนีโอเดรน (NOEDRAIN) เป็นท่อสำหรับระบายน้ำใต้ดินที่ผลิตจากวัสดุโพลีเมอร์ชนิดโพลีเอทธีลีน (Poly Density Polyethylene) ซึ่งมีความหนาแน่นและคุณสมบัติทางกายภาพสูง อีกทั้งยังสามารถทนต่อความเป็นกรด-ด่าง หรือสารเคมีได้ดี นอกจากนี้ยังออกแบบท่อให้มีรูส่วนที่รับน้ำได้มากเป็นพิเศษทำท่อนีเดรนสามารถช่วยระบายน้ำใต้ดินได้ดี นอกจากนี้ท่อนีโอเดรนยังไม่เกิดการอุดตันได้่ง่าย

 Neodrain Pipe is underground drainage pipe made from high-density polyethylene which is wellknown as a very stable and durable polymer and highly resests to acid-alkali and other chemicals attack, in addition, Neodrain pipe is particularly designed to make it have a high rate of aperture, that leads to fast drainage and prevention of blockage.

 

 

 

 

คุณลักษณะสำคัญ (SPECIAL FEATURES)

 

 

1) ท่อนีโอเดรน - ระบายน้ำและแก๊สได้รวดเร็ว (FAST DRAINAGE)

ท่อนีโอเดรนมีพื้นที่ ที่มีรูรับน้ำได้ถึง 70% และส่วนทึบ 30% จึงสามารถช่วยระบายน้ำและแก๊สได้มากและรวดเร็ว ลดการอุดตันภายในท่อ

Neodrain pipe has a rate of aperture part and a rate of solid part of 70% and 30% respectively, that makes it drain effectively.

 

2) ท่อนีโอเดรน - มีโครงสร้างท่อแข็งแรง (ROBUST STRUCTURE)

ท่อนีโอเดรน สามารถรับแรงกดจากภายนอกได้สูง (External High Loading Resistance) เนื่องจากมีการออกแบบให้มีโครงสร้างที่เป็นเกลียวพันรอบท่ออีกชั้นหนึ่งเพื่อเป็นตัวเสริมความแข็งแรง จึงสามารถรับน้ำหนัก หรือแรงกดจากภายนอก (External Load) ได้มากกว่า 10 ตันต่อตารางเมตร โดยที่ท่อจะเปลี่ยนรูปไม่เกิน 8%

Neodrain pipe is reinforced with hollow strand rlbs. Therefore, It highly resists to external load-over 10 ton/m2 with the strain less than 8%

 

3) ท่อนีโอเดรน - มีน้ำหนักเบา (Light Weight)

ท่อนีโอเดรน มีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับท่อพลาสติกชนิดอื่น จึงสามารถขนย้ายได้สะดวกและรวดเร็ว 

Neodrain pipe is lighter than various plastic pipes. This brings about fast and convenient transportation.

 

4) ท่อนีโอเดรน - อายุการใช้งานยาวนาน (Long Service Life)

ท่อนีโอเดรน สามารถทนทานต่อสภาวะแวดล้อมในดินเช่น กรด-ด่าง ได้ดี และทนอุณหภูมิได้ถึง -40 ถึง 60 C 

Neodrain pipe has excellent resistance against acid, and alkali, No degradation takes place by chemical substances or soil bacteria.

 

5) ท่อนีโอเดรน - การติดตั้งทำได้ง่าย รวดเร็ว ประหยัดเวลา (Easy Installation)

ท่อนีโอเดรน สามารถติดตั้งด้วยวิธีการสวมอัด หรือหมุนเกลียวท่อ กับ ข้อต่อเข้าด้วยกัน จึงสะดวกในการติดตั้งอีกทั้งประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายอีกด้วย 

The method of joining Neodrain pipe is very simple just do pressing and turning to join, thus resulting in the convemient and low cost installation.

 

 

 

ข้อต่อและระบบการต่อท่อ 

การต่อท่อนีโอเดรน ต่อได้ง่าย รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา สามารถต่อได้โดยวิธีสวมอัดหรือหมุนเกลียวท่อเข้าไปในข้อต่อ ตัวเกลียวภายในข้อต่อจะล๊อคท่อกับข้อต่อไม่ให้หลุดออกจากกัน

Joining Neodrain pipe is very simple, fast just do pressing and turning to join, The thread of fittings will prevent Neodrain pipe and fitting from loosing out.

 

ขนาดท่อนีโอเดรน ( Neodrain Dimention) 

ชนิดท่อ

ขนาดท่อ

รุ่น SD(มม.)

Inside diameter

แรงที่กระทำต่อท่อ (ตัน/ตารางเมตร)
นีโอเดรน/Neodrain

ท่อเสียรูปไม่เกิน 5%

Load at 5% Strain

ท่อเสียรูปไม่เกิน 10%

Load at 10% Strain

ท่อนีโอเดรน / Neodrain  65  9.7  19.0
ท่อนีโอเดรน / Neodrain  75  9.2  18.0
ท่อนีโอเดรน / Neodrain  100  8.2  16.4
ท่อนีโอเดรน / Neodrain  125  8.0  15.8
ท่อนีโอเดรน / Neodrain  150  7.8  15.2
ท่อนีโอเดรน / Neodrain  200  7.2  14.2

 

 

 การออกแบบติดตั้งท่อนีโอเดรนเบื้องต้น (Drawing section)

 

Visitors: 54,485