กำแพงกันดินคอนกรีตระบบยึดโดยหมุด Keystone

กำแพงกันดินแบบแยกส่วน Keystone "ระบบยึดโดยหมุด" (Interlocking Pin Systems) 

ในโลกปัจจุบันที่มากไปด้วยผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ ระบบกำแพงกันดินแยกส่วนแบบ Keystone ยังเป็นระบบกำแพงกันดินซึ่งได้รรับการยอมรับอย่างกว้างขวางในแง่ของทัศนียภาพและคุณภาพที่ยอดเยี่ยมในการใช้งาน ซึ่งสถาปนิคและวิศวกรโครงการมากกว่า 35 ประเทศ ที่ให้ความไว้วางใจ  

กำแพงกันดิน Keystone สามารถนำมาใช้งานในวัตถุประสงค์ :

 • เพื่อการกันดินและป้องกันการพังทลายของดิน
 • เพื่อควบคุมการกัดเซาะ
 • เพื่อยกระดับพื้นที่อาคาร 
 • เพื่อการตกแต่งภูมิทัศน์ บริเวณโครงการอาคาร ถนน สะพาน คอสะพาน สวนสาธารณะ  สระน้ำ ริมทะเลสาบ   

 

 

Keystone ผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมกำแพงกันดิน ได้วางเป้าหมายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นเลิศในแง่นวัตกรรม

และเทคโนโลยีโดยให้มีภาพลักษณ์ที่ดีกับภูมิทัศน์ 

 

 

 

วิธีการยึดระหว่างแท่งคอนกรีตแยกส่วนกับวัสดุอื่นของระบบ Keystone ได้ทำการจดสิทธิบัตรมาเกือบ 20 ปี และผู้ผลิตยังคงรักษามาตรฐานการผลิตในทุกขั้นตอน ให้ผลิตภัณฑ์ Keystone เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ มีความหรูหรา สวยงามภายนอก และ ยังคงความแข็งแกร่งภายใน ด้วยรูปแบบผิวและสี ธรรมชาติ ที่ท่านเจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ สถาปนิค วิศวกร สามารถเลือกให้เหมาะสมกับโครงการได้ 

 

กำแพงกันดิน Keystone หล่อจากคอนกรีตกำลังสูงซึ่งเป็นนวัตกรรมและลิขสิทธิ์ วัสดุมีความดูดซึมต่ำ 

ซึ่งทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนาน

 

หน่วยโครงสร้างทั้งหมดของกำแพงกันดิน Keystone เชื่อมต่อกันโดยใช้หมุด Fiber Glass กำลังสูง 

เป็นตัวเชื่อมรับแรงเฉือน หมุดไฟเบอร์กลาสกำลังสูงเหล่านี้ให้การวางแนวแท่งคอนกรีตง่ายขึ้น 

และยังช่วยในการยึดกับแผ่นวัสดุเสริมกำลังดิน 

 

 

กำแพงกันดิน Keystone ใช้ระบบหมุดยึดกำลังสูง (Interlocking Pin System)

ซึ่งแกนกลางก้อนคอนกรีตกลวง ทำให้มีคุณลักษณะสำคัญดังนี้ 

 • ช่วยเพิ่มระบบระบายน้ำแนวดิ่งผ่านทางแท่งคอนกรีต 
 • ช่วยยึดเกาะระหว่างแท่งคอนกรีต
 • เพื่อเพิ่มกำลังยึดระหว่างแท่งคอนกรีตและแผ่นวัสดุเสริมกำลังดิน
 • เพื่อเพิ่มแรงเฉือนระหว่างแท่งคอนกรีตต่อแท่งคอนกรีต ความคล่องตัว (Versatility)
 • แท่งคอนกรีตถูกออกแบบให้สามารถ ก่อกำแพงกันดินเกือบดิ่ง หรือ กำแพงกันดินเอียงได้ดี
 • รูปร่างแท่งคอนกรีต ขนาดกระทัดรัด สามารถก่อกำแพงกันดินให้หักโค้งมุม หรือเป็นวงกลมได้ง่าย เรียบร้อย สวยงาม
 • น้ำหนักก้อนมาตรฐานเท่ากันสามารถขนย้ายติดตั้งหน้างานได้ง่าย

 

 

มาตรฐานอ้างอิงของผลิตภัณฑ์ : MS 27 : 1996 , BS 6073 : 1981 , ASTM C 1372-97 , ASTM C 90-75 , ASTM C 140-75

ท่านสามารถขอข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมและบริการออกแบบได้โดยติดต่อผู้แทนจำหน่าย SGI

 

 

 

 กำแพงกันดินแบบเสริมกำลังดิน

*สงวนสิทธิ์ภาพแสดงและแบบเป็นลิขสิทธิ์ของเฉพาะของ Keystone retaining wall systems*

 

 กำแพงกันดินแบบเสริมกำลังดิน

 

*สงวนสิทธิ์ภาพแสดงและแบบเป็นลิขสิทธิ์ของเฉพาะของ Keystone retaining wall systems*

 

 กำแพงกันดินแบบเสริมกำลังดิน

Visitors: 94,686