กล่องลวดตาข่ายเหล็ก หรือกล่องเกเบี้ยน (Gabion Box)

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กล่องลวดตาข่ายเหล็กชุบสังกะสี กล่องเกเบี้ยน  Zinc Gabion box :

แบรนด์ SGI รักษาคุณภาพการผลิตกล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสีตามมาตรฐานทุกกล่อง

 

 

 

FIG. 5 ขนาดช่องตาข่ายตามมาตรฐานสากล Mesh Opening Tolerances

รายละเอียดกล่องลวดตาข่ายเหล็กชุบสังกะสี กล่องเกเบี้ยน Gabion Box  : 

สร้างขึ้นจากลวดเหล็กที่ถูกเผาให้อ่อนตัวก่อนนำไปผ่านกระบวนการเคลือบด้วยสังกะสีกันสนิมตามมาตรฐาน  และนำมาผลิตเป็นตาข่ายโดยเครื่องจักรถักลวดเหล็กตีเกลียวคู่ (Double-twist) ทอเป็นลวดต่าข่ายถักกันเป็นรูปหกเหลี่ยม (Hexagal mesh) ตามภาพขยาย FIG4. โดยมีขนาดและคุณภาพของแผงลวดตาข่ายผลิตตามมาตรฐานสากล ตามภาพขยาย FIG5. ลักษณะการใช้งานเมื่อนำมาประกอบติดตั้งเป็นกล่องเกเบี้ยน โดยขอบทุกด้านของกล่องลวดตาข่ายจะเสริมความแข็งแรงด้วยลวดโครงของกล่องที่มีขนาดใหญ่กว่าลวดตาข่าย ตามภาพขยาย FIG3. รูปแบบกล่องเกเบี้ยนตามมาตรฐานเมื่อประกอบติดตั้งจะถูกแบ่งเป็นช่องเซลล์โดยมีแผ่นบังกั้นกลางทุกๆ ระยะ 1 เมตร (บางครั้งเรียกว่า 1 เซลล์) ตามความยาวของกล่อง ซึ่งทำจากลวดตาข่ายเช่นเดียวกันกับตัวกล่อง

 

กล่องลวดตาข่ายเหล็กชุบสังกะสีหุ้มด้วยพีวีซี กล่องเกเบี้ยนหุ้มพีวีซี  Zink Gabion box with pvc coating

 

 

รายละเอียดกล่องลวดตาข่ายเหล็กชุบสังกะสีหุ้มด้วยพีวีซี กล่องเกเบี้ยนหุ้มพีวีซี 

Gabion box with pvc coated  :

จะถูกผลิตและนำไปติดตั้งในกรณีที่ต้องการให้กล่องลวดตาข่ายสามารถป้องกันการกัดกร่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะนำลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสีมาหุ้มด้วยพีวีซีความหนา 0.4 – ถึง 0.6มม. เพื่อเป็นฉนวนอีกชั้นก่อนนำมาผลิตกล่องเกเบี้ยนหุ้มด้วยพีวีซี  เหมาะสำหรับการใช้งานในบริเวณชายฝั่งทะเลหรือพื้นที่ที่มีมลภาวะสูง

 

ตารางขนาดลวดตาข่ายขนาดมาตรฐาน :

 

 

ตารางขนาดกล่องลวดตาข่ายมาตรฐาน :

   

 

Zinc Mattress

 

 

Zinc Gabion

 

 

PVC Mattress

 

 

PVC Gabion

 

  ขนาดกล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี (Hot Dipp Galvanized) ขนาดมาตรฐาน                   กล่องเมทเทรสชนิดชุบสังกะสี กล่องเกเบี้ยนชนิดชุบสังกะสี

 

กล่องเมเทรสชนิดชุบสังกะสี

(หุ้ม PVC)

 

กล่องเกเบี้ยนชนิดชุบสังกะสี

(หุ้ม PVC)

    ขนาดลวดตาข่าย 2.2 ขนาดลวดตาข่าย 2.7 ขนาดลวดตาข่าย 2.2 ขนาดลวดตาข่าย 2.7

ชนิดกล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี                                      

Size : ขนาดกล่อง

(หน่วยเมตร)    

       

Mattress box

กล่องเมทเทรส / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

1x1x0.3เมตร  HAVE    HAVE  

Mattress box

กล่องเมทเทรส / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

2x1x0.17เมตร HAVE    HAVE  

Mattress box

กล่องเมทเทรส / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

2x1x0.3เมตร HAVE     HAVE   

Mattress box

กล่องเมทเทรส / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

2x2x0.3เมตร   HAVE     HAVE  

Mattress box 

กล่องเมทเทรส  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

3x1x0.3เมตร   HAVE    HAVE  
Mattress box

กล่องเมทเทรส  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

3x2x0.17เมตร   HAVE    HAVE  
Mattress box

กล่องเมทเทรส  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

3x2x0.30เมตร  HAVE   HAVE  
Mattress box

กล่องเมทเทรส  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

3x2x0.30เมตร  HAVE   HAVE  
Mattress box

กล่องเมทเทรส  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

4x1x0.3เมตร HAVE   HAVE  
Mattress box

กล่องเมทเทรส  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

4x2x0.23เมตร

HAVE   HAVE  
Mattress box

กล่องเมทเทรส  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

4x2x0.3เมตร HAVE   HAVE  
Mattress box

กล่องเมทเทรส  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

5x1x0.3เมตร HAVE   HAVE  
Mattress box

กล่องเมทเทรส  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

5x2x0.3เมตร HAVE   HAVE  
Mattress box

กล่องเมทเทรส  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

5x3x0.3เมตร HAVE   HAVE  
Mattress box

กล่องเมทเทรส  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

6x1x0.3เมตร HAVE   HAVE  
Mattress box

กล่องเมทเทรส  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

6x1.5x0.3เมตร HAVE   HAVE  
Mattress box

กล่องเมทเทรส  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

6x2x0.17เมตร HAVE   HAVE  
Mattress box

กล่องเมทเทรส  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

6x2x0.23เมตร HAVE   HAVE  
Mattress box

กล่องเมทเทรส  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

6x2x0.3เมตร HAVE   HAVE  
Mattress box

กล่องเมทเทรส  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

7x2x0.3เมตร HAVE   HAVE  
Gabion box

กล่องเกเบี้ยน  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

1x1x0.5เมตร    HAVE    HAVE 
Gabion box

กล่องเกเบี้ยน  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

1.5x1x0.5 เมตร    HAVE    HAVE
Gabion box

กล่องเกเบี้ยน  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

2x0.5x0.5เมตร    HAVE    HAVE
Gabion box

กล่องเกเบี้ยน  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

2x1x05เมตร    HAVE    HAVE
Gabion box 

กล่องเกเบี้ยน  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

2x1x0.5(Selv.3.9 )เมตร    HAVE    HAVE
Gabion box 

กล่องเกเบี้ยน  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

2x1.5x0.5เมตร    HAVE    HAVE
Gabion box 

กล่องเกเบี้ยน  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

2x2x0.5เมตร    HAVE    HAVE
Gabion box 

กล่องเกเบี้ยน  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

2.5x1x0.5เมตร    HAVE    HAVE
Gabion box 

กล่องเกเบี้ยน  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

2.5x1.5x0.5เมตร    HAVE    HAVE
Gabion box 

กล่องเกเบี้ยน  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

2.5x2x0.5เมตร    HAVE    HAVE
Gabion box

กล่องเกเบี้ยน  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

3x1x0.5เมตร    HAVE    HAVE
Gabion box

กล่องเกเบี้ยน  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

3x1.5x0.5เมตร    HAVE    HAVE
Gabion box 

กล่องเกเบี้ยน  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

3x2x0.5เมตร    HAVE    HAVE
Gabion box

กล่องเกเบี้ยน  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

4x1x0.5เมตร    HAVE    HAVE
Gabion box 

กล่องเกเบี้ยน  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

4x1.5x0.5เมตร    HAVE    HAVE
Gabion box

กล่องเกเบี้ยน  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

4x2x0.5เมตร    HAVE    HAVE
Gabion 

กล่องเกเบี้ยน  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

5x1x0.5เมตร    HAVE    HAVE
Gabion box

กล่องเกเบี้ยน  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

5x2x0.5เมตร    HAVE    HAVE
Gabion box 

กล่องเกเบี้ยน  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

6x2x0.5เมตร     HAVE    HAVE
Gabion box

กล่องเกเบี้ยน 

1x1 Diaphragm        
Gabion box

กล่องเกเบี้ยน  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

1x1x1    HAVE    HAVE
Gabion box

กล่องเกเบี้ยน  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

1.5x1x1     HAVE    HAVE
Gabion box
กล่องเกเบี้ยน   / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 
2x1.5x1    HAVE    HAVE
Gabion box
กล่องเกเบี้ยน   / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 
2x2x1    HAVE    HAVE
Gabion box 

กล่องเกเบี้ยน  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

2.5x1x1   HAVE   HAVE
Gabion box 

กล่องเกเบี้ยน  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

2.5x2x1   HAVE   HAVE
Gabion box 

กล่องเกเบี้ยน  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

3x1.5x1   HAVE   HAVE
Gabion box

กล่องเกเบี้ยน  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

3x2x1   HAVE   HAVE
Gabion box

กล่องเกเบี้ยน  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

4x1x1   HAVE   HAVE
Gabion box 

กล่องเกเบี้ยน  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

4x1.5x1   HAVE   HAVE
Gabion box 

กล่องเกเบี้ยน  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

4x2x1   HAVE   HAVE
Gabion box

กล่องเกเบี้ยน  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

5x1x1   HAVE   HAVE
Gabion box 

กล่องเกเบี้ยน  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

5x2x1   HAVE   HAVE
Gabion box

กล่องเกเบี้ยน  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

6x1x1   HAVE   HAVE
Gabion box

กล่องเกเบี้ยน  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

6x2x1   HAVE   HAVE
ฝาครอบกล่อง

 

Mattress Cover

 

       
Mattress box

กล่องเมทเทรส  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

3x2 HAVE   HAVE  
Mattress box

กล่องเมทเทรส  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

4x2 HAVE   HAVE  
Mattress box

กล่องเมทเทรส  / กล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสี 

6x2 HAVE   HAVE  

ลวดตาข่าย

 

Netting

 

       

Terramesh

กล่องเทอราเมท

2x1x0.5x2    HAVE    HAVE

Terramesh

กล่องเทอราเมท

2x1x0.5x3    HAVE    HAVE

Terramesh

กล่องเทอราเมท

2x1x0.5x4    HAVE    HAVE

Terramesh

กล่องเทอราเมท 
2x1x0.5x5    HAVE    HAVE

Terramesh

กล่องเทอราเมท 
2x1x0.5x6    HAVE    HAVE

Terramesh

กล่องเทอราเมท 
2x1x0.5x7     HAVE    HAVE

Terramesh

กล่องเทอราเมท

2x1x0.5x8    HAVE    HAVE

Terramesh

กล่องเทอราเมท 
2x1x0.5x9     HAVE    HAVE

Terramesh

กล่องเทอราเมท 
2x1x0.5x10     HAVE    HAVE

Terramesh

กล่องเทอราเมท 
2x1x1x2    HAVE    HAVE

Terramesh

กล่องเทอราเมท

2x1x1x3    HAVE    HAVE

Terramesh

กล่องเทอราเมท 
2x1x1x4    HAVE    HAVE

Terramesh

กล่องเทอราเมท  
2x1x1x5    HAVE    HAVE

Terramesh

กล่องเทอราเมท  
2x1x1x6    HAVE    HAVE

Terramesh

กล่องเทอราเมท  
2x1x1x7    HAVE    HAVE

Terramesh

กล่องเทอราเมท  
2x1x1x8    HAVE    HAVE

Terramesh

กล่องเทอราเมท  
2x1x1x9   HAVE   HAVE

Terramesh

กล่องเทอราเมท  
2x1x1x10   HAVE   HAVE
Netting ตาข่าย  2x50 HAVE HAVE HAVE HAVE
Netting ตาข่าย  2x100 HAVE HAVE HAVE HAVE
Netting ตาข่าย  3x50 HAVE HAVE HAVE HAVE
Netting ตาข่าย 3x100 HAVE  HAVE HAVE HAVE

 

 

ประเภทการติดตั้งใช้งานกล่องลวดตาข่ายเกเบี้ยน Gabion wall : 

 • Roadway Protection การติดตั้งเพื่อป้องกันการสึกกร่อนของขอบทาง : SGI Gabions และ SGI Mattress จะช่วยป้องกันและเพิ่มความมั่นคงของดินที่ลาดชันบริเวณไหล่ทาง ซึ่งอาจเกิดจากสไลด์ตามการสั่นสะเทือน อายุการใช้งานและภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อม 
 
 

 • Retaining Walls ใช้ติดตั้งเป็นกำแพงกันดิน : SGI Gabions และ SGI Mattress สามารถนำมาออกแบบติดตั้งเป็นกำแพงกันดิน ด้วยคุณสมบัติของกล่องลวดตาข่ายที่มีความมั่นคง เส้นลวดมีความยืดหยุ่น ภายในบรรจุหินจึงยอมให้น้ำซึมผ่านได้ดี ลดแรงดันน้ำหลังกำแพง ช่วยรักษาสภาวะแวดล้อมได้โดยสามารถปลูกหญ้าบนผิวเพื่อเพิ่มความสวยงามของพื้นที่ให้เขียวขจีสดชื่น
 
 

 •  Rock fall Protection : SGI Gabions และ SGI Mattress ใช้ติดตั้งเพื่อป้องกันการหักหล่นลงมาของเศษหินหรือวัสดุอื่นจากที่สูงอันอาจเป็นอันตรายต่อพื้นที่สาธารณะได้ 
 
 

 

 

 • Bridges and Culverts Protection : SGI Gabions และ SGI Mattress ใช้ติดตั้งเพื่อป้องกันการกัดเซาะบริเวณแนวสะพาน คอสะพาน คลองชลประทาน ท่อระบายน้ำ การออกแบบติดตั้งอย่างถูกต้องและมั่นคง จะสามารถทนทานต่อแรงน้ำและการไหลเวียนของน้ำได้ดี  
 
 

 

 • Coastline Structure and Protection : SGI Gabions และ SGI Mattress ใช้สำหรับติดตั้งในงานโครงสร้างบริเวณริมชายฝั่งทะเล ซึ่งอาจเกิดปัญหาการกัดเซาะบริเวณแนวชายหาด เพื่อบำรุงรักษาสภาพพื้นที่ แวดล้อม
 
 
           
 • Channel Lining :  ใช้ติดตั้งเพื่อเป็นคลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ เพื่อกำหนดทิศทางการไหลเวียนของน้ำในพื้นที่ต่างๆ เพื่อการนำน้ำไปใช้ประโยชน์ หรือ ระบายน้ำป้องกันการเกิดภัยน้ำท่วม 
 
 

 

 • Boundary or Security Fences : SGI Gabions และ SGI Mattress กล่องเกเบี้ยนสามารถถูกนำมาก่อสร้างเป็นกำแพง รั้ว เพื่อป้องกันบริเวณ ขอบเขตต่างๆได้อย่างมั่นคงและสวยงาม 

 

 

ติดต่อฝ่ายโครงการ อีเมลล์ : siamopulent@gmail.com หรือ โทร. 088-587-1542

 

กรุณาแจ้งข้อมูลหน่วยงาน ชื่อโครงการ จังหวัด เพื่อความสะดวกในจัดสินค้าและจัดทำใบเสนอราคา

 • กรมชลประทาน
 • กรมทรัพยากรน้ำ
 • สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
 • กรมทางหลวง
 • กรมทางหลวงชนบท
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • องค์การบริหารส่วนตำบล

 


 • Mattress box pic 03.JPG
  กล่องลวดตาข่ายเหล็กชุบสังกะสี - กล่องเมทเทรส Zinc Mattress box : แบรนด์ SGI รักษาคุณภาพการผลิตกล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสีตามมาตรฐานทุกกล่อง FIG. 5 ขนาดช่องตาข่ายตามมาตร...

 • กล่องลวดตาข่ายเหล็กแมทเทรสเอ๊กซ์ตร้า Mattress Extra box : แบรนด์ SGI รักษาคุณภาพการผลิตกล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสีตามมาตรฐานทุกกล่อง Mattress Extra กล่องลวดตาข่ายแมทเทรสเอ็กซ์ต...

 • กล่องลวดตาข่าย Terramesh : แบรนด์ SGI รักษาคุณภาพการผลิตกล่องลวดตาข่ายชุบสังกะสีตามมาตรฐานทุกกล่อง Terramesh กล่องเทอราเมช หรือกล่องลวดตาข่ายเกเบียนสำหรับกำแพงเสริมกำลังดิน ออกแบ...

 • hexagonal wiremesh shotcrete.jpg
  เหล็กตะแกรงเสริมใน Shotcrete / Hexagonal Steel Wiremesh เหล็กตะแกรงเสริมใน Shotcrete ลวดตาข่ายเคลือบสังกะสี ตาข่ายแกรงไก่ ถักเป็นลวดตาข่ายหกเหลี่ยม สำหรับใช้เสริมความแข็งแรงของผนัง...
Visitors: 97,333