งานเพิ่มเสถียรภาพให้กับดิน และงานก่อสร้างถนน


 

แผ่นใยสังเคราะห์ชนิด Mirafi HP / Mirafi PP / Mirafi FW / Mirafi PET
ชนิดถักทอ Woven Geotextile

 Mirafi® HPa                                          


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mirafi® PP                                        


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mirafi® FW                                       


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Mirafi® PET                                       


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


แผ่นใยสังเคราะห์ชนิด Polyfelt TS & KET / Polyfelt TS & KE/ Polyfelt F
ชนิดไม่ถักทอ Nonwoven geotextiles

 Polyfelt® TS & KET                              


 

 
 

 Polyfelt® Heavy Duty TS & KET                


 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Polyfelt®  F                                      


 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 93,320