งานเพิ่มเสถียรภาพให้กับดิน และงานก่อสร้างถนน

 

แผ่นใยสังเคราะห์โพลีเฟ็ลท์ชนิด TS แผ่นใยสังเคราะห์ชนิดไม่ถักทอ

 

แผ่นใยสังเคราะห์โพลีเฟ็ลท์ชนิด TS แผ่นใยสังเคราะห์ชนิดไม่ถักทอ ผลิตจากเส้นใยโพลีพร๊อพพีลีนมีความยาวเส้นใยต่อเนื่อง (Continuous filament, nonwoven needle punched) และใส่สารป้องกันแสงแดด ( UV stabilised ) เพื่อป้องกันการถูกทำลายจากแสงแดดในขั้นตอนการใช้งานและมีความยืดหยุ่นที่ดีในขณะเดียวกันก็มีคุณสมบัติในด้านการซึมผ่านของน้ำ และการกรองที่มีประสิทธิภาพสูงใช้สำหรับเป็นวัสดุแยกชั้นดิน กรองดิน และเพิ่มเสถียรภาพให้กับชั้นดินอ่อน

ประเภทการติดตั้ง : 

 • งานถนนที่มีผิวทาง และไม่มีผิวทาง หรือชั้นดินเพิ่มเสถียรภาพ (Platform) 
 • งานถมพื้นที่หนองน้ำเดิม เพื่อนำกลับมาใช้งานใหม่
 • งานก่อสร้างรางรถไฟ และงานระบบระบายน้ำข้างทางหรือใต้ชั้นทาง
 • งานก่อสร้างจัดสวนบนหลังคา และงานภมิสถาปัตย์ 

 

 

แผ่นใยสังเคราะห์โพลีเฟ็ลท์ชนิด Mirafi HP/PP ชนิดถักทอ

แผ่นใยสังเคราะห์โพลีเฟ็ลท์ชนิด Mirafi HP/PP ผลิตจากเส้นใยโพลีพร๊อพพีลีนชนิดพิเศษ ที่มีความเหนียวสูง ใช้ในงานก่อสร้างเพื่อเพิ่มเสถียรภาพให้กับชั้นดินที่อ่อน งานเสริมกำลังดินคันดินถมสูงที่ก่อสร้างบนพื้นที่ดินอ่อนที่ไม่มั่นคง เพื่อร่นเวลาการก่อสร้างทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น 

ประเภทการติดตั้ง : 

 • งานถนนที่มีผิวทางและไม่มีผิวทาง หรือปูรองใต้รางรถไฟ (Platform) 
 • ลานกองเก็บวัสดุหรืองานวางตู้สินค้า 
 • งานทางวิ่งสนามบินหรือแท๊กซี่เวย์ 
 • งานถมพื้นที่หนองน้ำเดิมเพื่อนำกลับมาใช้งานใหม่

 

 

แผ่นใยสังเคราะห์โพลีเฟ็ลท์ชนิด Mirafi X ชนิดถักทอ

แผ่นใยสังเคราะห์โพลีเฟ็ลท์ชนิด Mirafi X ผลิตจากเส้นใยโพลีพร๊อพพีลีนแบบเท็ป ใช้ในงานก่อสร้างเพื่อเพิ่มเสถียรภาพงานดินถมบนพื้นที่ดินอ่อน ทำให้ลดค่าใช้จ่ายงานดินถมลดการสูญเสียวัสดุถมและทำการก่อสร้างได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ประเภทการติดตั้ง : 

 • งานถนนที่มีผิวทางและไม่มีผิวทาง 
 • งานถนนที่ก่อสร้างบนพื้นที่การเกษตรกรรม
 • งานจัดตกแต่งสวนหรืองานสวนบนหลังคา
Visitors: 59,290