งานเพิ่มเสถียรภาพให้กับดิน และงานก่อสร้างถนน

 

แผ่นใยสังเคราะห์ชนิด Mirafi HP / Mirafi PP / Mirafi FW / Mirafi PET ชนิดถักทอ Woven geotextile 

 
   


 

แผ่นใยสังเคราะห์ชนิด Polyfelt TS & KE / Polyfelt TS & KET / Polyfelt F ชนิดไม่ถักทอ Non woven geotextile 

   
   

 

 

 

 

 

Visitors: 79,050