งานซ่อมแซมผิวจราจร

 

 

แผ่นใยสังเคราะห์โพลีเฟ็ลท์ PGM สำหรับงานซ่อมแซมผิวทาง


แผ่นใยสังเคราะห์โพลีเฟ็ลท์ PGM ออกแบบมาเพื่องานซ่อมแซมผิวทางป้องกันรอยแตกร้าวเดิมที่สะท้อนขึ้นมาในชั้นผิวทางใหม่ แผ่นใยสังเคราะห์ PGM มีคุณสมบัติด้านการดูดซับน้ำยางที่ดีและเป็นตัวเชื่อมประสานทำให้การยึดเกาะระหว่างผิวเก่ากับผิวใหม่ที่ดี ยืดอายุการใช้งานของผิวทางใหม่ แผ่นใยสังเคราะห์ PGM จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาผิวทาง 

ประเภทการติดตั้ง : 

  • งานก่อสร้างผิวทางเพื่อช่วยลดแรงเค้นระหว่างผิวทางเก่ากับใหม่ทำให้รับน้ำหนักได้ดีขึ้น
  • งานก่อสร้างซ่อมแซมผิวทางวิ่งสนามบิน ทางขับแท๊กซี่เวย์
  • งานก่อสร้างผิวทาง Chip sealed ที่จราจรไม่สูงมากนัก
  • งานก่อสร้างลานกองเก็บของ 

 

 

แผ่นใยสังเคราะห์โพลีเฟ็ลท์ PGM-G สำหรับงานซ่อมแซมผิวทาง 

 

แผ่นใยสังเคราห์โพลีเฟ็ลท์ PGM-G ซึ่งมีแรงดึงสูง เหมาะสำหรับเสริมกำลังผิวทาง  แผ่นใยสังเคราะห์ PGM-G ประกอบด้วยเส้นใยแก้วชนิดรับแรงดึงสูง เป็นส่วนเสริมกำลังให้กับผิวทางที่รับน้ำหนักบรรทุกและถนนที่มีปริมาณการจราจรสูง โดย แผ่นใยสังเคราะห์ PGM-G ทำหน้าที่เป็นวัสดุเสริมกำลังในชั้นแอสฟัลท์คอนกรีตและป้องกันการซึมผ่านของน้ำสู่ชั้นโครงสร้างทาง 

 

ประเภทการติดตั้ง : 

  •  งานพื้นที่ทางที่ต้องรับแรงเค้นสูงๆ
  • งานผิวทางวิ่งสนามบินและแท๊กซี่เวย์
  • งานเสริมบริเวณรอยต่อป้องกันการขยายตัวของแผ่นพื้นคอนกรีต
  • งานเสริมบริเวณรอยต่อแผ่นพื้นสะพานป้องกันการขยายตัวของแผ่นพื้นสะพาน
  • งานพื้นที่ลานกองเก็บวัสดุที่รับน้ำหนักสูง เช่น ลานวางตู้สินค้า 
Visitors: 93,320