งานเสริมกำลังดิน

 

 

 

แผ่นใยสังเคราะห์โพลีเฟ็ลท์ PEC ชนิดประกอบสำหรับเสริมกำลังดิน

 

แผ่นใยสังเคราะห์โพลีเฟ็ลท์ PEC ชนิดประกอบสำหรับเสริมกำลังดิน

ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ชนิดรับแรงดึงสูงเย็บติดกับแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดไม่ถักทอ ที่ผลิตจากเส้นใยโพลีพร๊อพพีลีน 100% แบบเส้นใยยาวต่อเนื่อง โพลีเฟ็ลท์ PEC ถูกออกแบบเพื่อเสริมกำลังให้กับดินที่มีเม็ดละเอียดและมีค่าการระบายน้ำที่ต่ำและโพลีเฟ็ลท์ PEC จะมีคุณสมบัติในด้านการระบายน้ำในแนวระนาบแผ่นได้ดีแม้ดินนั้นชุ่มน้ำ และให้แรงเสียดทานที่ดีกับดินเม็ดละเอียด

ประเภทการติดตั้ง : 

 • งานก่อสร้างกำแพงหรือลาดดินเสริมกำลังของดินที่มีการระบายน้ำที่ต่ำ
 • งานก่อสร้างคันดินถมแนวเขตแดน หรือแนวรั้ว
 • งานซ่อมแซมลาดดินพังทลายโดยใช้เสริมร่วมกับดินเดิมและถมบดอัดกลับไปใหม่
 • งานเสริมกำลังร่วมกับบล๊อกคอนกรีตสำเร็จรูปเพื่อเป็นแนวเขตแดนหรือแนวรั้ว

 

 

ตาข่ายเสริมกำลังดินชนิด Miragrid GX Geogrid

ตาข่ายเสริมกำลังดินชนิด Miragrid GX Geogrid

ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ชนิดรับแรงดึงสูงและเคลือบด้วยสารโพลีเมอร์ ทนทานต่อแสงแดดในระหว่างทำงาน และมีคุณสมบัติเฉพาะคือมีความล้าและคืบตัวที่ต่ำ สามารถต้านทานความเสียหายในระหว่างการก่อสร้างได้ดีและก่อสร้างได้ง่าย

ประเภทการติดตั้ง : 

 • งานก่อสร้างกำแพงหรือลาดดินเสริมกำลัง 
 • งานเสริมในชั้นรองพื้นทางเพิ่มค่า Stiffness ให้กับชั้นโครงสร้างทาง 
 • งานซ่อมแซมลาดินที่พังทลาย 
 • งานเสริมได้คันทางถมสูง 
 • งานเสริมแรงช่วยกระจายน้ำหนักเหนือโครงสร้างเข็มกลุ่ม 
 • งานเสริมได้ฐานคันเขื่อนกันคลื่น Break waters

 

 

ตาข่ายเสริมกำลังดิน Miragrid Microgrid 

ตาข่ายเสริมกำลังดิน Miragrid Microgrid

ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่มีความเหนียวสูง ความล้าและการคืบตัวที่ต่ำ ด้วยช่องตาข่ายขนาดเล็กทำให้สามารถใช้งานร่วมกับวัสดุเม็ดละเอียด อาทิ เช่น ทราย และดินได้ดี โดยไม่ทำให้แรงเสียดทานระหว่างตาข่ายเสริมกำลังดินและดินลดลงไปแต่อย่างใด

ประเภทการติดตั้ง : 

 • งานก่อสร้างกำแพงหรือลาดดินเสริมกำลังดิน
 • งานเสริมในชั้นรองพื้นทางเพิ่มค่า Stiffness ให้กับชั้นโครงสร้างทาง
 • งานเสริมกำลังเพื่อกระจายน้ำหนักได้โครงสร้างบล๊อกทางเท้า
 • งานเสริมกำลังใต้คันดินถมสูง
 • งานเสริมกำลังเพื่อช่วยกระจายน้ำหนักเหนือโครงสร้างเสาเข็มกลุ่ม

 

 

แผ่นใยสังเคราะห์ชนิด โพลีเฟ็ลท์ WX และ Mirafi PET

แผ่นใยสังเคราะห์ชนิด โพลีเฟ็ลท์ WX และ Mirafi PET

ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่มีความเหนียวสูง และรับแรงดึงที่สูง พร้อมทั้งมีคุณสมบัติในด้านการรับแรงดึงที่ดีในระยะยาวของการเสริมกำลังบนชั้นโครงสร้างดินอ่อน 

ประเภทการติดตั้ง : 

 • งานเสริมกำลังดินที่ฐานคันดินถมสูง
 • งานเสริมกำลังเพื่อเพิ่มกระจายน้ำบนโครงสร้างเสาเข็มกลุ่ม
 • งานเสริมกำลังดินที่ฐานของโครงสร้างเขื่อนกันคลื่น Break waters / Groynes และงานป้องกันสำหรับโครงสร้างทางน้ำ

 

 

นวัตกรรมใหม่ GeoDetect

นวัตกรรมใหม่ GeoDetect

เป็นนวัตกรรมใหม่ของวัสดุเสริมกำลังดินที่มีอุปกรณ์การวัดค่าการยืดตัวในตัวแผ่นใยสังเคราะห์ สำหรับเสริมกำลังดิน ทำให้สามารถตรวจวัดพฤติกรรมการเคลื่อนตัวของโครงสร้างเสริมกำลังดินได้

ประเภทการติดตั้ง : 

 • ตรวจวัดการเคลื่อนตัวของโครงสร้างกำแพงกันดินเสริมกำลัง
 • ตรวจวัดการเคลื่อนตัวของลาดดินด้านข้างทาง หรือแนว Back Slope
 • ตรวจวัดการเคลื่อนของคันทางรถไฟหรือถนนที่ผ่านพื้นที่เสี่ยงต่อการทรุดตัวเป็นโพรงด้านใต้
 • ตรวจวัดการเคลื่อนตัวของโครงสร้างเสริมกำลังได้คันทางถมสูง
 • ตรวจวัดพฤติกรรมการทรุดตัวของโครงสร้างเข็มกลุ่มใต้คันทางถมสูงบนพื้นที่ดินอ่อน

 

Visitors: 94,687