วัสดุสังเคราะห์เพื่องานทางด้านสิ่งแวดล้อม และงานรูปแบบอื่นๆ

วัสดุสังเคราะห์ Envirocell Geocell

วัสดุสังเคราะห์ Envirocell Geocell

ผลิต เป็นวัสดุสังเคราะห์ชนิดที่ใช้การทำงานร่วมกันกับการอัดตัวเข้ากับดินด้วย ระบบโครงสร้าง 3 มิติ ที่จำกัดการเคลื่อนตัวของดินมีความสามารถในการับแรงดึงที่ดีการติดตั้งสะดวก รวดเร็ว

ประเภทการติดตั้ง : 

 • งานระบบป้องกันหน้าดินพังทลายบริเวณลาดชันสูง
 • งานระบบป้องกันการกัดเซาะลาดตลิ่งส่วนที่อยู่พ้นน้ำ
 • งานดาดคลองระบายน้ำ กันกัดเซาะบริเวณทางน้ำล้น
 • ช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักแบกทานของดินฐานรากในลักษณะ Platform
 • ทำเป็นโครงสร้างปกปิดผิวหน้างของลาดดินเสริมกำลังและหรือกำแพงกันดินเสริมกำลัง

 

 

วัสดุสังเคราะห์สำหรับป้องกันการกัดเซาะผิวหน้าดิน Polymat EM

วัสดุสังเคราะห์สำหรับป้องกันการกัดเซาะผิวหน้าดิน Polymat EM

ด้วยคุณลักษณะของโครงสร้างแบบ 3 มิติ ที่ผลิตจากวัสดุ HDPE ที่มีความทนทานสูง สามารถออกแบบให้มีระบบเสริมกำลังดินในงานคันดินที่ลาดชันสูงได้ดี เสริมความแข็งแรงให้กับรากพืช ช่วยลดปัญหาการชะล้างพังทลาย อันเนื่องมาจากน้ำผิวดินหรือพายุฝนได้เป็นอย่างดี

ประเภทการติดตั้ง : 

 • การป้องกันการกัดเซาะลาดดินที่มีความชัน 
 • ป้องกันการกัดเซาะลาดตลิ่งแม่น้ำ
 • ช่วยยึดรากพืช รากหญ้าได้ดี
 • การใช้งานตกแต่งสวน หรือ ภูมิสถาปัตย์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

 

วัสดุสังเคราะห์ Envirofelt CO Turf Reinforcement (TRM)

สำหรับการปลูกพืชคลุมดินและป้องกันการกัดเซาะลาดดิน

วัสดุสังเคราะห์ Envirofelt CO Turf Reinforcement (TRM)

คือแผ่นวัสดุสังเคราะห์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาการกัดเซาะผิวหน้าดินและกลมกลืนกับธรรมชาติพร้อมทั้งเป็นพื้นที่สีเขียว เพิ่มความมั่นคงให้กับลาดดินและช่วยในเรื่องการเพิ่มการยึดเกาะของรากพืชหญ้าและรักษาความชุ่มชื้นของผิวดิน ลดการชะล้างพังทลาย ติดตั้งง่าย การบำรุงรักษาไม่ยุ่งยาก

ประเภทการติดตั้ง : 

 • งานป้องกันชายฝั่งบริเวณลาดตลิ่งที่อยู่พ้นระดับน้ำของแม่น้ำ หรือลำคลอง
 • งานเสริมความมั่นคงของลาดดินที่มีความชันสูง
 • งานป้องกันการกัดเซาะโดยทั่วไปของผิวดินที่อยู่ในพื้นที่ที่แห้งแล้ง

 

 

วัสดุสังเคราะห์ TopTex สำหรับงานเกษตรกรรม

วัสดุสังเคราะห์ TopTex สำหรับงานเกษตรกรรม

แผ่นใยสังเคราะห์ TopTex เป็นการนำไปใช้งานทางด้านเกษตรกรรม กสิกรรมที่สามารถใช้งานได้หลากหลายหน้าที่ เป็นวัสดุปกคลุมชั่วคราวต่อพืชผลทางการเกษตรหรือการทำปุ๋ยหมัก

ประเภทการติดตั้ง : 

 • งานใช้คลุมกองอาหารสัตว์ เพื่อไม่ให้สัมผัสอากาศหรือฝน

 • งานคลุมเพื่อกระตุ้นให้เกิดอุณหภูมิที่สูงเร่งการเติบโตของจุลินทรีย์ที่ใช้เป็นตัวย่อยสร้างปุ๋ยสำหรับการเกษตร
 • งานปกคลุมพืชไร่หรือฟางในสภาวะอากาศหนาว
 • งานวัสดุปกคลุมชั่วคราวป้องกันการไหลตัวของวัตถุทางการเกษตร

 

Visitors: 93,320