วัสดุสังเคราะห์สำหรับโครงสร้างทางทะเล

 

Geotube ถุงทรายขนาดใหญ่

Geotube ถุงทรายขนาดใหญ่ 

Geotube " จีโอทูป " ผลิตจากโพลีพร๊อพพีลีนที่มีความเหนียวสูงแบบถักทอ ลักษณะเป็นผืนสามารถต้านทาน การอัดปั๊มทรายหรือดินที่จะใส่เข้าไปด้านในถุงได้ดี

ประเภทการติดตั้ง : 

  • Geotube ใช้ในขบวนการแยกน้ำออกจากดินหรือตะกอนดินเพื่อนำดินที่ไม่ดีกลับมาใช้ใหม่ 
  • Geotube ใช้ในการก่อสร้างเป็นแนวกำแพงในทะเล และ โครงสร้างที่อยู่พันระดับน้ำเป็นแนวคันเขื่อน สำหรับการถมดินเพื่อเพิ่มพื้นที่หรือแนวเขื่อนกันคลื่น ที่เรียกว่า Breakwater


  • Geotube ใช้ในงานคันดินถมเพื่อก่อสร้างเกาะเทียม
  • Geotube แนวทางป้องกันการกัดเซาะชายหาด
  • Geotube ใช้เป็นแนวป้องกัน การกัดเซาะบริเวณตอม่อสะพาน

 

 

 

Geocontainers ถุงทรายขนาดใหญ่สำหรับงานติดตั้งในทะเลลึก

 

 

Geocontainers ถุงทรายขนาดใหญ่สำหรับงานติดตั้งในทะเลลึก 

 

Geocontainers ถุงทรายขนาดใหญ่ที่ผลิตจากโพลีพร๊อพพีลีนที่มีความเหนียวสูงทนทานชนิดถักทอเป็นผืนผ้าแล้วทำการเย็บเป็นถุงทรายขนาดใหญ่สามารถรับแรงดึงได้สูง

 

ประเภทการติดตั้ง : 

 

  • Geocontainers ใช้งานบรรจุ ทราย ดิน หรือดินเลน
  • Geocontainers ใช้งานก่อสร้างเป็นระบบกำแพงกันคลื่นในทะเลและโครงสร้างใต้น้ำสำหรับการถมทะเลและก่อสร้างแนวเขื่อนกันคลื่นใต้น้ำ หรือที่เรียกว่า Breakwater ลดพลังงานกระทบของคลื่นน้ำ
  • Geocontainers เป็นถุงขนาดใหญ่สำหรับบรรจุของกากของเสียทิ้ง
  • Geocontainers ใช้ในงานก่อสร้างเป็นแนวปะการังเทียม

 

Visitors: 59,291