วัสดุสังเคราะห์สำหรับงานบ่อเก็บน้ำ และระบบระบายน้ำ

แผ่นใยสังเคราะห์ชนิดโพลีเฟ็ลท์ TS ที่ความหนาแน่นสูง

แผ่นใยสังเคราะห์ชนิดโพลีเฟ็ลท์ TS ที่มีความหนาแน่นสูง

ผลิตจากเส้นใยโพลีพร๊อพพีลีน 100% ที่มีเส้นยาวต่อเนื่องและยึดกันด้วยระบบเข็มบดอัด พร้อมทั้งใส่สารป้องกันแสงแดดและออกแบบมาสำหรับการใช้งานด้านการรับแรงต้านทานการเจาะทะลุจากการตกกระทบของหินหรือวัสดุถมและสามารถระบายน้ำแนวแกนแผ่นได้ดี 

 

ประเภทการติดตั้ง : 

 • แผ่นใยสังเคราะห์ TS การป้องกันความเสียหายต่อแผ่นพลาสติก อาทิเช่น ในงานอุโมงค์ 
 • แผ่นใยสังเคราะห์ TS ช่วยระบายน้ำใต้ดินจากผิวอุโมงค์ด้านนอกป้องกันไม่ให้น้ำเข้ามาภายในอุโมงค์
 • แผ่นใยสังเคราะห์ TS เป็นชั้นระบายแก๊สที่เกิดขึ้นในบ่อขยะโดยเป็นชั้นหนึ่งของระบบฝาคลุมบ่อขยะ

 

 

แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ Enviromat

สำหรับการป้องกันการซึมผ่านของของเหลว

แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ Enviromat สำหรับการป้องกันการซึมผ่านของของเหลว 

ผลิตจากแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดไม่ถักทอโพลีพร๊อพพีลีน 100% และผงเบนโทไนท์ธรรมชาติชนิดพิเศษและแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดถักทอขึ้นรูปเป็นแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ หรือ GCL ด้วยกรรมวิธีเข็มบดอัดจึงสามารถรับแรงเฉือนได้ดีในแนวระนาบแผ่นและป้องกันการซึมของผงเบนโทไนท์เมื่อถูกน้ำหนักกดทับ และสามารถอุดตัวรอยรั่วด้วยตัวผงเบนโทไนท์เอง พร้อมทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

ประเภทการติดตั้ง : 

 • แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ GCL ใช้ในงานก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ  
 • แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ GCL ใช้ในงานป้องกันการซึมผ่านของเหลวในบ่อฝังกลบขยะ
 • แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ GCL ใช้ในงานระบบรองด้านใต้แทงค์น้ำมันป้องกันการซึมผ่านของน้ำมันลงสู่ดิน
 • แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ GCL ใช้ในงานจัดสวนและก่อสร้างสระน้ำ

 

 

แผ่นตะแกรงสำหรับระบายน้ำในแนวระนาบโพลีเฟ็ลท์ DN/DC 

แผ่นตะแกรงสำหรับการระบายน้ำในแนวระนาบโพลีเฟ็ลท์ DN/DC

ผลิตขึ้นจากวัสดุชนิด HDPE ร่วมกับแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดไม่ถักทอโดยประกอบกันจำนวน 1 หรือ 2 ด้านก็ได้ เพื่อเป็นชั้นป้องกันวัสดุเข้ามาอุดตันในชั้นระบายน้ำ

 

ประเภทการติดตั้ง : 

 • แผ่นตะแกรงสำหรับระบายน้ำในแนวระนาบ ใช้ในงานระบายน้ำในบ่อฝังกลบขยะบริเวณลาดบ่อและชั้นระบายน้ำใต้ดิน
 • แผ่นตะแกรงสำหรับระบายน้ำในแนวระนาบ ใช้ในงานก่อสร้างระบบระบายน้ำสำหรับสวนบนหลังคาดาดฟ้า
 • แผ่นตะแกรงสำหรับระบายน้ำในแนวระนาบ สำหรับเป็นชั้นระบายน้ำใต้ถนนช่วยเพิ่มความมั่นคงของโครงสร้างถนน
 • แผ่นตะแกรงสำหรับระบายน้ำในแนวระนาบ ใช้งานระบบระบายน้ำด้านหลังกำแพงกันดิน
Visitors: 93,320