ระบบโครงสร้างทางน้ำ และ สิ่งแวดล้อม W and E

Application Segment for Water & Environment Division

 

Silt Curtain Systems ระบบม่านดักตะกอน

Silt Curtain for Turbidity Control and Sediment Pollution Prevention

 

 

Silt curtain system ระบบม่านดักตะกอน

ผลิตจากโพลีเอสเตอร์ที่มีความเหนียวสูงแบบถักทอ พร้อมอุปกรณ์ทุ่นลอยสำหรับถ่วงชุดม่านดักตะกอนลงในน้ำ  

ประเภทการติดตั้ง : 

  • Silt curtain ใช้เพื่อป้องกันการกระจายตัวของตะกอนในน้ำไม่ให้เกิดมลภาวะกับพื้นที่ใกล้เคียง
  • Silt curtain ช่วยลดมลภาวะทางน้ำได้เป็นอย่างดี ติดตั้งง่ายเห็นผลอย่างจริงจังในการใช้งาน

 

 

 ภาพถ่ายหน้างานโครงการ : กรมเจ้าท่า หาดหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ใช้ทุ่นลอยเพื่อป้องกันคราบตะกอนฟุ้งกระจาย ขณะทิ้งหินเพื่อป้องกันชายฝั่ง

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Concrete mattress คอนกรีตเมทเทรส

คอนกรีตเมทเทรส-ใช้ในงานก่อสร้างระบบชลประทาน

 

 คอนกรีตเมทเทรส-งานก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ

 

คอนกรีตเมทเทรส-ใช้ในงานดาดคลองส่งน้ำ

คอนกรีตเมทเทรส-สามารถปลูกหญ้าธรรมชาติหลังติดตั้งได้

 

Concrete Mattress คอนกรีตเมทเทรส 

ผลิตจากแผ่นใยสังเคราะห์ที่มีความเหนียวสูงแบบถักทอ การติดตั้งโดยการใส่คอนกรีตเข้าภายในคอนกรีตเมทเทรส หน้างาน

ประเภทการติดตั้ง :

  • Concrete mattress ใช้ในงานก่อสร้างงานคลองในระบบชลประทาน
  • Concrete mattress ใช้ในงานก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sand filled mattress ฟูกทราย

Sand Filled Mattress for Riverbank Protection

Sand Filled Mattress ฟูกทราย  

ผลิตจากแผ่นใยสังเคราะห์ที่มีความเหนียวแน่นสูง Sand Filled Mattress มี 2 ชั้น สามารถปลูกหญ้าบนผิวได้ง่าย การติดตั้งโดยการวางแผนออกแบบเพื่อใช้งานตามสภาพพื้นที่และสูบทรายเข้าไปในวัสดุ

ประเภทการติดตั้ง :

  • Sand Filled Mattress ใช้ในงานก่อสร้างงานคลองในระบบชลประทาน
  • Sand Filled Mattress ใช้ในงานก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
  • Sand Filled Mattress ใช้ในงานแก้ไขการกัดเซาะหน้าดินโดยใช้ฟูกทราย 

 

Visitors: 93,320