แผ่น Hdpe Sheet แผ่นพลาสติกความหนาแน่นสูง

 

HIGH DENSITY POLYETHYLENE (แผ่น HDPESHEET) GEOMEMBRANE 

 

Geomembrane เป็นวัสดุใยสังเคราะห์มีคุณสมบัติการซึมผ่านน้ำต่ำมาก ซึ่งส่วนมากใช้เป็นวัสดุที่ป้องกัน กักเก็บ ในทางด้านธรณีวิศวกรรม เช่น งานควบคุมของเหลว แก๊ส หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 


ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา วัสดุ GEOMEMBRANE ได้เข้ามามีบทบาทมากมายหลายประการ ต่อการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่เพิ่มมากขึ้นในทุกปีและความต้องการ วัสดุ GEOMEMBRANE เพื่อออกแบบใช้งานกันอย่างกว้างขวาง


ซึ่งวัสดุ GEOMEMBRANE ที่ใช้กันอย่างกว้างขวางที่สุด คือแผ่น HDPE SHEET ซึ่งผลิตจากโพลีเอททีลีน (PP) หรือ แผ่นพลาสติกความหนาแน่นสูง สามารถนำมาใช้งานได้ดีกว่าโดยคงมีมาตรฐานด้านความคงทนและปลอดภัยสูงสุดในบรรดา GEOMEMBRANE ทั้งหมด แผ่น HDPE SHEET ของทางบริษัทฯ ผลิตจากโรงงานซึ่งได้รับมาตรฐานสากล และ เป็นสมาชิกของสถาบันผู้ผลิตแผ่นใยสังเคราะห์คุณภาพระดับโลก มีการวัจัย พัฒนาวัสดุ และรักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   

 

 

ลักษณะการติดตั้งใช้งาน แผ่น HDPE SHEET มีดังนี้ :

  • แผ่น HDPE SHEET ใช้ออกแบบก่อสร้าง ปูบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อเก็บน้ำ, ปูคลองชลประทาน, ปูงานก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในภูมิประเทศที่ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ดีอันเนื่องมาจากสภาพดินไม่อุ้มน้ำ ช่วยพัฒนาการเกษตรกรรมในพื้นที่แห้งแล้ง  
  • แผ่น HDPE SHEET ใช้ออกแบบก่อสร้าง ปูบ่อบำบัดน้ำเสีย และ บ่อก๊าซชีวภาพ เพราะแผ่น HDPE มีคุณสมบัติในความคงทนต่อสารเคมีดีที่สุดชนิดหนึ่ง 
  • แผ่น HDPE SHEET ใช้ออกแบบก่อสร้าง ปูบ่อรองบ่อฝังกลบขยะ เพราะแผ่น HDPE มีคุณสมบัติในความคงทนต่อสารเคมีดีที่สุดชนิดหนึ่ง ป้องกันไม่ให้ขยะที่เป็นมลพิษไปปนเปื้อนและขยายบริเวณออกไป hdpe sheet ช่วยป้องกันการรั่วซึมของน้ำเสียจากขยะลงสู่พื้นดิน มีการเดินท่อเพื่อควบคุมทิศทางน้ำเสียไปบำบัด ขณะที่รอการย่อยสลายของขยะที่ฝังกลบไว้  
  • แผ่น HDPE SHEET ปูบ่อหมักปุ๋ยทางการเกษตร ซึ่งช่วยในการรักษาอุณหภูมิการหมัดทำให้หมักได้เร็ว 
  • แผ่น HDPE SHEET ปูรองบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำทางการเกษตร ปูรองในบ่อเลี้ยงปลา, ปูรองในบ่อเลี้ยงกุ้ง เพื่อป้องกันเชื้อโรคจากน้ำเสียภายนอกและสิ่งมีชีวิตที่อาจทำอันตรายต่อสัตว์น้ำ เพื่อควบคุมน้ำระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำให้ปลอดภัยต่อปัจจัยเสี่ยงภายนอก  
  • แผ่น HDPE SHEET สำหรับงานกรุภายในแทงค์น้ำ เพื่อเก็บกักของเหลวและเคมีภัณฑ์ 

  

 

แผ่น HDPE หรือแผ่นพลาสติกความหนาแน่นสูง ด้วยคุณสมบัติเด่นดังนี้ : 

  • แผ่น HDPE SHEET มีความหนาแน่นสูง มีควานยืดหยุ่นสูง ทนต่อแรงดึง 
  • แผ่น HDPE SHEET มีความต้านทานสารเคมี หรือ (Chemical Resistance) สูง ถ้าเทียบกับ Geomembrane ทั้งหมด
  • แผ่น HDPE SHEET มีความต้านทานต่อรังสีอุลตราไวโอเลต (Ultraviolet resistance) โดยกระบวนการผลิตมีการเพิ่มสารคาร์บอนแบล๊ค (Carbon black) ตามมาตรฐานผู้ผลิต ซึ่งจะช่วยให้แผ่น hdpe sheet สามารถป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลต UV และไม่มีการใช้ plasticizer ใน Geomembrane จึงมันใจได้ว่าไม่มีสารระเหยของ plasticizer อันเนื่องมาจากรังสีอุลตร้าไวโอเลต UV ออกมา

 

 

ตารางค่าการทดสอบวัสดุเกรดพรีเมี่ยม(High specification HDPE SHEET)

PROPERTY TEST METHOD GAUGE (nominal)
Thickness,mm    HDPE SHEET
0.5
 HDPE SHEET 0.75  HDPE SHEET 1.00 HDPE SHEET 1.50  HDPE SHEET 2.00  HDPE SHEET 2.50 
Width/Lenght(m)    8.0/420  8.0/280  8.0/210  8.0/140  8.0/105  8.0/84
Density,g/cm2  ASTM D 1505  0.94  0.94  0.94 0.94   0.94  0.94
Melt Flow Index, g/10 min  ASTM D 1238  1.0  1.0 1.0   1.0 1.0  1.0 
Minimum Tensile Properties  ASTM D 638 Type IV   
(Each Direction-Typical)  
1.Strength at Break, N/mm ASTM D 638 Type IV   14  25  36  54  62  70
2.Strength at Yield,N/mm ASTM D 638 Type IV    10  14  19  30  37  45
3.Elongation at Break, %  ASTM D 638 Type IV   800  800 800  800   800  800
4.Elongation at Yield, %  ASTM D 638 Type IV  18   18  18  18 18   18
Tear Resistance, N  ASTM D 1004 Die C  75 105   152 240  330  380 
Dimension Stability,  ASTM D 1204       
(% change each direction)  100C 1 hour  2  2 2
Carbon Black Content, % ASTM D 1603   2.0-3.0 2.0-3.0  2.0-3.0  2.0-3.0  2.0-3.0  2.0-3.0 
Carbon Black Dispersion  ASTM S 5596       See Note (1) below
Oxidative Induction Time, minute  ASTM D 3895  100  100 100  100  100  100 
High Pressure OIT,Min %  ASTM S 5885 80   80   80   80   80   80 
Puncture Resistance,N  ASTM D 4833  180  260  345 620   730 850 
Stress Crack Resistance,Min ASTM D 5397   200 200   200 200  200   200การปูแผ่นและการเชื่อม

ในการปูแผ่น HDPE SHEET นั้น ทาง บริษัท สยามโอพูเล็น กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล ซอซซิ่ง จำกัด มีทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปูวัสดุมานานนับ 10 ปี ตลอดจนมีการเพิ่มเติมทักษะความรู้ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมากมายมาอบรม และสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางเทคนิคตลอดเวลา เพื่อการคุณภาพการติดตั้งที่คงที่ สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการปูแผ่น HDPE SHEET จะมีการเชื่อมแผ่นโดยการใช้ความร้อนด้วยระบบตะเข็บคู่ (Hot Wedge Double Fusion Welding) ทำให้มีความแข็งแรงสูง นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโดยลวดเชื่อม (HDPE Extrusion Welding) ซึ่งเป็นการเชื่อมโดยใช้ลวด HDPE เติมลงไปในการเชื่อม และวิธีแรกจะเป็นการเชื่อมโดยพื้นฐานส่วนใหญ่ การเชื่อมวิธีที่สองจะเป็นการเชื่อมตามมุมและการซ่อมเฉพาะบางจุดเท่านั้น

 

Visitors: 93,320