ท่อระบายน้ำนีโอเดรน Neodrain

ท่อนีโอเดรน (NEODRAIN) เป็นท่อสำหรับระบายน้ำใต้ดินที่ผลิตจากวัสดุโพลีเมอร์ชนิดโพลีเอทธีลีน (High Density Polyethylene) ซึ่งมีความหนาแน่นและคุณสมบัติทางกายภาพสูง อีกทั้งยังสามารถทนต่อความเป็นกรด-ด่าง หรือสารเคมีได้ดี นอกจากนี้ยังออกแบบท่อให้มีรูส่วนที่รับน้ำได้มากเป็นพิเศษทำท่อนีเดรนสามารถช่วยระบายน้ำใต้ดินได้ดี นอกจากนี้ท่อนีโอเดรนยังไม่เกิดการอุดตันได้ง่าย 

Neodrain Pipe is underground drainage pipe made from high-density polyethylene which is wellknown as a very stable and durable polymer and highly resests to acid-alkali and other chemicals attack, in addition, Neodrain pipe is particularly designed to make it have a high rate of aperture, that leads to fast drainage and prevention of blockage.
ท่อนีโอเดรน สำหรับงานระบบระบายน้ำใต้พื้นดิน
PIPE FOR SUBDRAINGE PIPE

ขนาดท่อรุ่น SD
(Size)
เส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายใน
Inner Diameter
(mm.)
เส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายนอก
Outer Diameter
(mm.)
ความยาว
Length
(m.)
มิลลิเมตร
(mm.)
นิ้ว
(inch)
ท่อระบายน้ำใต้ดิน Neodrain
ขนาด 65 mm.
2.5 66.00 ± 0.5 78.00 ± 0.5 6 ± 0.02
ท่อระบายน้ำใต้ดิน Neodrain
ขนาด 75 mm.
3.0 76.00 ± 0.5 90.0 ± 0.5 6 ± 0.02
ท่อระบายน้ำใต้ดิน Neodrain
ขนาด 100 mm.
4.0 101.0 ± 0.5 118.0 ± 1.0 6 ± 0.02
ท่อระบายน้ำใต้ดิน Neodrain
ขนาด 125 mm.
5.0 126.0 ± 0.5 146.0 ± 1.0 6 ± 0.02
ท่อระบายน้ำใต้ดิน Neodrain
ขนาด 150 mm.
6.0 151.0 ± 0.5 170.0 ± 1.0 6 ± 0.02
ท่อระบายน้ำใต้ดิน Neodrain
ขนาด 200 mm.
8.0 202.0 ± 1.0 222.0 ± 1.0 6 ± 0.02

 

" ท่อระบายน้ำใต้ดิน นีโอเดรน ติดตั้งง่าย รวดเร็ว "

 

  • ท่อนีโอเดรน ใช้ในการระบายน้ำบนผิวดิน Neodrain pipe drying up to ground surface 
    เป็นการกำจัดน้ำที่ขังอยู่บนผิวดิน อันเกิดจากสถานะของดินในการระบายน้ำบริเวณดังกล่าวไม่ดีพอ จึงต้องมีการการปรับปรุงผิวดินหรือจัดทำทางระบายน้ำที่มีอยู่เพื่อให้น้ำที่ขังอยู่บนผิวดินนั้น สามารถไหลไปสู่ที่ทิ้งน้ำโดยเร็วที่สุดโดยไม่เกิดการกัดเซาะผิวดินหรือทางระบายน้ำนั้นด้วย การจัดทำทางระบายน้ำโดยใช้ท่อนีโอเดรน neodrain เนื่องจากท่อนีโอเดรน neodrain มีลักษณะเป็นท่อมีรูพรุนซึ่งมีความเหนียวและยืดหยุ่นดี ผนังท่อเหนียวช่วยป้องกันการเจาะทะลุจากสิ่งสกปรก สามารถเดินเป็นระยะยาวโดยใช้ข้อต่อท่อนีโอเดรน neodrain fitting ท่อนีโอเดรนราคาถูก เป็นทางระบายที่จัดทำขึ้นเพื่อลำเลียงน้ำปล่อยลงบ่อน้ำหรืออ่างเก็บน้ำ ท่อนีโอเดรนคือท่อระบายน้ำที่มีรูระบายน้ำ 70% 

ส่วนทึบที่รับน้ำ 30%

  • ท่อนีโอเดรน ใช้ป้องกันการอ่อนตัวของดิน Neodrain pipe preventing the ground from softening
    การติดตั้งระบบระบายน้ำโดยใช้ระบบท่อระบายน้ำ neodrain นีโอเดรน ช่วยลดน้ำขังในบริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ ซึ่งส่งผลต่อการรักษาคุณภาพดิน การที่ดินอ่อนทำให้ต้านทานแรงอัดไม่ได้ ทำให้น้ำหนักดินกระจายตัว

 


ภาพการติดตั้งท่อนีโอเดรน Neodrain pipe 001ภาพการติดตั้งท่อนีโอเดรน Neodrain pipe 002

  • ท่อนีโอเดรน ใช้ในการระบายน้ำผิวดิน ติดตั้งง่าย Neodrain pipe Stabilizing the structure by means of lowering the ground water level
    การติดตั้งระบบระบายน้ำโดยใช้ระบบท่อระบายน้ำ neodrain นีโอเดรน ระบายน้ำผิวดิน สามารถติดตั้งได้ง่าย มีอุปกรณ์ข้อต่อท่อนีโอเดรนประกอบการติดตั้งครบครัน

 


 

ท่อนีโอเดรนระบายน้ำและแก๊สได้รวดเร็ว (FAST DRAINAGE)

ท่อนีโอเดรน Neodrain มีพื้นที่ ที่มีรูรับน้ำได้ถึง 70% และส่วนทึบ 30% จึงสามารถช่วยระบายน้ำและแก๊สได้มากและรวดเร็ว ลดการอุดตันภายในท่อ
Neodrain pipe has a rate of aperture part and a rate of solid part of 70% and 30% respectively, that makes it drain effectively.

 

ท่อนีโอเดรน - มีโครงสร้างท่อแข็งแรง (ROBUST STRUCTURE)

ท่อนีโอเดรน Neodrain สามารถรับแรงกดจากภายนอกได้สูง (External High Loading Resistance) เนื่องจากมีการออกแบบให้มีโครงสร้างที่เป็นเกลียวพันรอบท่ออีกชั้นหนึ่งเพื่อเป็นตัวเสริมความแข็งแรง จึงสามารถรับน้ำหนัก หรือแรงกดจากภายนอก (External Load) ได้มากกว่า 10 ตันต่อตารางเมตร โดยที่ท่อจะเปลี่ยนรูปไม่เกิน 8%
Neodrain pipe is reinforced with hollow strand rlbs. Therefore, It highly resists to external load-over 10 ton/m2 with the strain less than 8%

 

ท่อนีโอเดรนมีน้ำหนักเบา (Light Weight)

ท่อนีโอเดรน Neodrain มีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับท่อพลาสติกชนิดอื่น จึงสามารถขนย้ายได้สะดวกและรวดเร็ว
Neodrain pipe is lighter than various plastic pipes. This brings about fast and convenient transportation.

 

ท่อนีโอเดรน - อายุการใช้งานยาวนาน (Long Service Life)

ท่อนีโอเดรน Neodrain สามารถทนทานต่อสภาวะแวดล้อมในดินเช่น กรด-ด่าง ได้ดี และทนอุณหภูมิได้ถึง -40 ถึง 60 องศา
Neodrain pipe has excellent resistance against acid, and alkali, No degradation takes place by chemical substances or soil bacteria.

 

ท่อนีโอเดรน - การติดตั้งทำได้ง่าย รวดเร็ว ประหยัดเวลา (Easy Installation)

ท่อนีโอเดรน Neodrain สามารถติดตั้งด้วยวิธีการสวมอัด หรือหมุนเกลียวท่อ กับ ข้อต่อเข้าด้วยกัน จึงสะดวกในการติดตั้งอีกทั้งประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายอีกด้วย
The method of joining Neodrain pipe is very simple just do pressing and turning to join, thus resulting in the convemient and low cost installation.

 

 


ข้อต่อและระบบการต่อท่อนีโอเดรน (Neodrain Fitting)

การต่อท่อนีโอเดรน Neodrain ต่อได้ง่าย รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา สามารถต่อได้โดยวิธีสวมอัดหรือหมุนเกลียวท่อเข้าไปในข้อต่อ ตัวเกลียวภายในข้อต่อจะล๊อคท่อกับข้อต่อไม่ให้หลุดออกจากกัน
Joining Neodrain pipe is very simple, fast just do pressing and turning to join, The thread of fittings will prevent Neodrain pipe and fitting from loosing out.

 

กราฟแสดงความแข็งท่อระบายน้ำใต้ดิน
( Neodrain Results of Pressure Resistance Tests in Soil )

 

จากกราฟจะแสดงค่าเป็นตารางได้ดังนี้ : 

 ขนาดท่อรุ่น SD
(Size)
 แรงที่กระทำต่อท่อ
(ตัน / ตารางเมตร)
 มิลลิเมตร
(mm.)
ท่อเสียรูปที่ไม่เกิน 5%
Load at 5% Strain
ท่อเสียรูปไม่เกิน 10%
Load at 10% Strain 
ท่อระบายน้ำใต้ดิน Neodrain
ขนาด 65 mm.
9.7 19.0
  ท่อระบายน้ำใต้ดิน Neodrain
ขนาด 75 mm.
9.2 18.0
ท่อระบายน้ำใต้ดิน Neodrain
ขนาด 100 mm.
8.2 16.4
ท่อระบายน้ำใต้ดิน Neodrain
ขนาด 125 mm.
8.0 15.8
ท่อระบายน้ำใต้ดิน Neodrain
ขนาด 150 mm.
7.8 15.2
ท่อระบายน้ำใต้ดิน Neodrain
ขนาด 200 mm.
7.2 14.2

 

ขนาดท่อรุ่น SD
(Size)
อัตราการเสียรูปไม่เกิน 10 %
Mininum Top Layer Thickness Required for Heavy
Vehibles Run with less
than 10% Strain
มิลลิเมตร
(mm.)
น้ำหนักรถวิ่งผ่าน
Weight of Load
(Ton)
ความลึก
Depth of Laying
(m.)
น้ำหนักรถวิ่งผ่าน
Weight of Load
(Ton)
ความลึก
Depth of Laying
(m.)
ท่อระบายน้ำใต้ดิน Neodrain
ขนาด 65 mm.
14 0.30 20 0.40
ท่อระบายน้ำใต้ดิน Neodrain
ขนาด 75 mm.
14 0.30 20 0.40
ท่อระบายน้ำใต้ดิน Neodrain
ขนาด 100 mm.
14 0.30 20 0.50
ท่อระบายน้ำใต้ดิน Neodrain
ขนาด 125 mm.
14 0.40 20 0.50
ท่อระบายน้ำใต้ดิน Neodrain
ขนาด 150 mm.
14 0.40 20 0.50
ท่อระบายน้ำใต้ดิน Neodrain
ขนาด 200 mm.
14 0.40 20 0.50

 

 

Visitors: 93,320