แผ่น LDPE SHEET พลาสติกอ่อนสำหรับงานก่อสร้าง

แผ่นพลาสติกกันชื้น PE SHEET (Low density polyethylene) 

แผ่นพาลสติกกันชื้นพีอีชีท มีความยืดหยุ่นสูง ทนต่อสภาวะกรดและด่างในดิน อัตราการดูดซึมน้ำต่ำ ไม่ย่อยสลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ข้อดี 

  • แผ่นพลาสติกกันชื้น PE SHEET ป้องกันความชื้นจากใต้ดินซึมขึ้นมาเข้าเนื้อคอนกรีต 
  • แผ่นพลาสติกกันชื้น PE SHEET ป้องกันการซึมและการระเหยของน้ำคอนกรีตลงใต้ดิน ระหว่างการเซทตัว 
  • แผ่นพลาสติกกันชื้น PE SHEET ป้องกันการสึกหรอของตะแกรงเหล็ก ไวร์เมชจากความชื้นใต้ดิน
 
 

วิธีการใช้งาน


  • ขั้นตอนการทำงาน ปูพลาสติกพีอีชีท ปรับระดับดินโดยการบดอัดหรือโรยทราย 
  • พลาสติกรองพื้น PE SHEET ควรซ้อนทับกันอย่างน้อย 10 เซนติเมตร บริเวณรอยต่อ
  • ปูตะแกรงเหล็กไวร์เมชบนแผ่นพลาติก 
  • เทคอนกรีตตามปกติ 
 
 
ภาพแสดงการติดตั้ง พลาสติกกันชื้นพีอีชีท Spec ของแผ่นพลาสติกกันชื้น 

สำหรับปูพื้นก่อนเทคอนกรีต 

รายละเอียดสินค้า  ขนาดม้วน  ปริมาณต่อม้วน สต๊อก
แผ่นพลาสติกกันชื้น ขนาด 0.07 มม.   1.2 m x 100 m  120 ตร.ม. มีสต๊อกพร้อมส่ง
แผ่นพลาสติกกันชื้น ขนาด 0.07 มม.   2 m x 100 m  200 ตร.ม. มีสต๊อกพร้อมส่ง
แผ่นพลาสติกกันชื้น ขนาด 0.10 มม.   2 m x 100 m  200 ตร.ม.  
แผ่นพลาสติกกันชื้น ขนาด 0.13 มม.   2 m x 100 m  200 ตร.ม.  
แผ่นพลาสติกกันชื้น ขนาด 0.14 มม.   2 m x 100 m  200 ตร.ม.  
แผ่นพลาสติกกันชื้น ขนาด 0.15 มม.   2 m x 100 m  200 ตร.ม.  
แผ่นพลาสติกกันชื้น ขนาด 0.17 มม.   2 m x 100 m  200 ตร.ม.  
แผ่นพลาสติกกันชื้น ขนาด 0.19 มม.   2 m x 100 m  200 ตร.ม.  
แผ่นพลาสติกกันชื้น ขนาด 0.20 มม.   2 m x 100 m  200 ตร.ม.  
แผ่นพลาสติกกันชื้น ขนาด 0.22 มม.   2 m x 100 m  200 ตร.ม.  
แผ่นพลาสติกกันชื้น ขนาด 0.24 มม.   2 m x 100 m  200 ตร.ม.  
แผ่นพลาสติกกันชื้น ขนาด 0.25 มม.   2 m x 100 m  200 ตร.ม.  
แผ่นพลาสติกกันชื้น ขนาด 0.30 มม.   2 m x 100 m  200 ตร.ม.  
แผ่นพลาสติกกันชื้น ขนาด 0.32 มม.   2 m x 100 m  200 ตร.ม.  
แผ่นพลาสติกกันชื้น ขนาด 0.34 มม.   2 m x 100 m  200 ตร.ม.  
แผ่นพลาสติกกันชื้น ขนาด 0.07 มม.   3 m x 100 m  300 ตร.ม.  
แผ่นพลาสติกกันชื้น ขนาด 0.10 มม.   3 m x 100 m  300 ตร.ม.  
แผ่นพลาสติกกันชื้น ขนาด 0.12 มม.   3 m x 100 m  300 ตร.ม.  
Visitors: 58,163