แผ่นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ ชนิดไม่ถักทอ PET Non-woven Geotextiles

แผ่นใยสังเคราะห์ ชนิดไม่ถักทอ Non woven geotextile

 

GEOTEXTILE (จีโอเท็กซ์ไทล์ ) แผ่นใยสังเคราะห์ : 

แผ่นใยสังเคราะห์ GEOTEXTILE เป็นวัสดุที่ผลิตจากเส้นใยพอลิเมอร์ที่พัฒนาคุณสมบัติให้ดีกว่าเส้นใยธรรมชาติ แผ่นใยสังเคราะห์มีลักษณะเป็นผ้าผืนใหญ่ น้ำหนักเบา แผ่นใยสังเคราะห์ที่มีคุณภาพผลิตจากเส้นใยพลาสติกโดยแผ่นใย GEOTEX จะต้องอัดกันเป็นแผ่น ไม่หลุดจากกันง่าย ทนต่อแสงแดด ความร้อน ทนแสงแดด UV แผ่นใยสังเคราะห์มีน้ำหนักและความหนา ที่สามารถเลือกให้เหมาะกับใช้งาน ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยจากโรงงานมาตรฐานสากล ทำให้แผ่นใยสังเคราะห์มีความแข็งแรงด้วยกระบวนการเชิงกล กระบวนการทางเคมี รวมถึงกระบวนการทางความร้อน แผ่นใยสังเคราะห์นำมาใช้ในงานวิศวกรรม งานอุตสาหกรรมเกษตร และสิ่งแวดล้อม ใช้ติดตั้งในดิน เส้นใยที่ใช้ผลิตแผ่นใยสังเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นเส้นใยประดิษฐ์ เช่น พอลิเอสเตอร์ POLYESTER หรือ โพลีพรอพพีลีน POLYPROPYLENE สามารถผลิตได้ตั้งแต่ 100 กรัม/ตารางเมตรขี้นไป 

 

GEOTEXTILE (จีโอเท็กซ์ไทล์ ) แผ่นใยสังเคราะห์ : 

แผ่นใยสังเคราะห์ที่นิยมใช้ ผลิตจากเส้นใยพอลิเมอร์ 2 ชนิด คือ

1. โพลีพร็อพพีลีน (Polypropylene) เรียกว่า PP Geotextile 

2. โพลิเอสเตอร์ (Polyester) เรียกว่า PET Geotextile

 

GEOTEXTILE (จีโอเท็กซ์ไทล์ ) แผ่นใยสังเคราะห์ : 

ผลิตจากเครื่องจักรแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

1) แผ่นใยสังเคราะห์ แบบถักทอ Woven Geotextile 

2) แผ่นใยสังเคราะห์ แบบไม่ถักทอ Nonwoven Geotextile โดยแบ่งออกเป็น

 •  แผ่นใยสังเคราะห์ แบบไม่ถักทอ ชนิดเส้นใยยาวต่อเนื่อง Continouse Filament                                                 ยึดตัวด้วยกรรมวิธีเข็มบดอัด Needle Punch 
 • แผ่นใยสังเคราะห์ แบบไม่ถักทอ เส้นใยสั้น Shot Fibre

 

ภาพแสดงวัสดุ 


แผ่นใยสังเคราะห์ ชนิดถักทอ
Woven Geotextile
ผลิตจากเส้นใย Polypropylene หรือ Polyester 

แผ่นใยสังเคราะห์ ชนิดไม่ถักทอ
Non-Woven Geotextile
ผลิตจากเส้นใย Polypropylene หรือ Polyester 

 

GEOTEXTILE (จีโอเท็กซ์ไทล์ ) แผ่นใยสังเคราะห์ : 

หน้าที่ของแผ่นใยสังเคราะห์ :
แผ่นใยสังเคราะห์จะถูกใช้ในงานดิน หิน ทรายหรืองานก่อสร้าง เนื่องจากคุณสมบัติของใยสังเคราะห์สามารถยอมให้น้ำผ่านได้ ทั้งยังนิยมใช้ในการแยกชิ้นส่วนดิน หิน ทราย เพื่อแยกชั้นหรือกรอก แผ่นใยสังเคราะห์จะเสริมผิวหน้าดินให้มีขีดความสามารถในการรับแรงดึงได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้มีความแข็งแรงมากขึ้น ป้องกันผิวดิน หรือช่วยระบายน้ำ การใช้งานของแผ่นใยสังเคราะห์ได้ดังนี้

 • แยกชั้น หรือชั้นของหิน ดิน ทราย (Separation)
 • เสริมกำลังชั้นหิน ดิน ทราย ต่าง ๆ (Reinforcement)
 • กรองแยกชั้น (Filtration)
 • ป้องกันชั้นดิน หรือหน้าดิน (Protection)
 • ควบคุมการกัดเซาะชั้นดิน (Erosion Control)
 • ป้องกันการกัดเซาะบริเวณชายตลิ่ง (Bank of river Control)

 

GEOTEXTILE (จีโอเท็กซ์ไทล์ ) แผ่นใยสังเคราะห์ : 

ประเภทงานของแผ่นใยสังเคราะห์ : 

 • แผ่นใยสังเคราะห์ใช้ใน งานถนน เช่น ถมดิน หรือกันแนวดิน ที่มีผิวทางและไม่มีผิวทาง หรือชั้นดินเพิ่มเสถียรภาพ (Platform)
 • แผ่นใยสังเคราะห์ใช้ใน งานถมพื้นที่หนองน้ำเดิมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
 • แผ่นใยสังเคราะห์ใช้ใน งานชลประทาน เช่น อ่างเก็บน้ำ คลอง ถมดิน ชายฝั่งทะเล กำแพงกันดิน หรือเขื่อนดิน
 • แผ่นใยสังเคราะห์ใช้ใน งานชายฝั่งทะเล คุมการกัดเซาะ
 • แผ่นใยสังเคราะห์ใช้ใน งานลานกองเก็บวัสดุหรือวางตู้สินค้า
 • แผ่นใยสังเคราะห์ใช้ใน งานทางรถไฟ งานระบบระบายน้ำข้างทางหรือใต้ชั้นทาง รวมถึงงานรางรถไฟ
 • แผ่นใยสังเคราะห์ใช้ใน งานปูรองพื้นสนามบิน
 • แผ่นใยสังเคราะห์ใช้ใน งานก่อสร้างจัดสวนบนหลังคาและงานภูมิสถาปัตย์
 • แผ่นใยสังเคราะห์ใช้ใน งานรองพื้นก่อนปู HDPE เพื่อป้องกันการฉีกขาด
 • แผ่นใยสังเคราะห์ใช้ใน งานปูรองพื้นสนามกอล์ฟ
 • แผ่นใยสังเคราะห์ใช้ใน งานหุ้มท่อระบายน้ำใต้ดิน SUB DRAINAGE

 

GEOTEXTILE (จีโอเท็กซ์ไทล์ ) แผ่นใยสังเคราะห์ : 

ประโยชน์ของแผ่นใยสังเคราะห์  : 

 • ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและง่ายต่อการติดตั้งประหยัดค่าก่อสร้าง
 • ขนาดม้วนมี ตั้งแต่ กว้าง 2 หรือ 4 เมตร  
 • ขอบแผ่นใยสังเคราะห์อยู่ทรงไม่เปลี่ยนรูป ช่วยให้เชื่อมต่อแผ่นและวางซ้อนกันได้ง่าย 
 • ทนความร้อน
 • ทนแสงแดด
 • ทนต่อสารเคมี
 • ทนความชื้น ทนเชื้อรา
 • ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปริมาณการใช้กรวดทรายจากธรรมชาติ เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากร

 

GEOTEXTILE (จีโอเท็กซ์ไทล์ ) แผ่นใยสังเคราะห์ : 

การเลือกใช้แผ่นใยสังเคราะห์ ตรวจสอบจากคุณภาพการผลิต ดังนี้ : 

1. แผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile (Mass / Unit Area) มีน้ำหนักต่อพื้นที่ (หน่วย : กรัม/ตารางเมตร)

แผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile (Thickness) ความหนา (หน่วย : มิลลิเมตร) 

3. แผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile (Grab Tensile(MD)) ความต้านทานแรงดึง (หน่วย : นิวตัน)

4. แผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile (Elongation(MD)), การยืดตัวของวัสดุ (หน่วย : เปอร์เซ็น)

5. แผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile (Tear Strength(MD)) ความต้านทานแรงฉีกขาด (หน่วย : นิวตัน)

6. แผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile (Flow Rate) อัตราการซึมผ่าน (หน่วย : ลิตร/วินาที)

7. แผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile (CBR) ค่าความต้านทานแรงเจาะทะลุ (หน่วย : นิวตัน)

 

 

หน้าที่แผ่นใยสังเคราะห์ การใช้งานแผ่นใยสังเคราะห์

หน้าที่ของแผ่นใยสังเคราะห์ การใช้งานผ้าใยสังเคราะห์ ประโยชน์แผ่นใยสังเคราะห์

 

 

สินค้าแผ่นใยสังเคราะห์

Polyester Nonwoven geotextile 100g. Polyester Nonwoven geotextile 110g.
Polyester Nonwoven geotextile 120g. Polyester Nonwoven geotextile 140g.
PET Nonwoven geotextile 150g. Polyester Nonwoven geotextile 170g.
PET Nonwoven geotextile 200g. PET Nonwoven geotextile 210g.
PET Nonwoven geotextile 220g. PET Nonwoven geotextile 240g.
PET Nonwoven geotextile PET Nonwoven geotextile
 

 

 

Visitors: 96,419