แผ่นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ ชนิดไม่ถักทอ PET Non-woven Geotextile

แผ่นใยสังเคราะห์ ชนิดไม่ถักทอ Non woven geotextile

 

หน้าที่แผ่นใยสังเคราะห์ การใช้งานแผ่นใยสังเคราะห์

หน้าที่ของแผ่นใยสังเคราะห์ การใช้งานผ้าใยสังเคราะห์ ประโยชน์แผ่นใยสังเคราะห์

 

สินค้าแผ่นใยสังเคราะห์

Polyester Nonwoven geotextile 100g. Polyester Nonwoven geotextile 110g.
Polyester Nonwoven geotextile 120g. Polyester Nonwoven geotextile 140g.
PET Nonwoven geotextile 150g. Polyester Nonwoven geotextile 170g.
PET Nonwoven geotextile 200g. PET Nonwoven geotextile 210g.
PET Nonwoven geotextile 220g. PET Nonwoven geotextile 240g.
PET Nonwoven geotextile PET Nonwoven geotextile
 

 

 

Visitors: 83,736